Institutional Partners:

Esport Catala
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Castelldefels
IFBT Global
Seleccions Catalanes