Institutional Partners:

Esport Catala
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
IFBT Global
Seleccions Catalanes